Ansvar och ägarförhållanden

Föreningens bostadsrätter ägs enskilt av dess medlemmar som då har eget ansvar för bostadens inre underhåll och tillhörande trädgårdsskötsel. För fastigheternas yttre underhåll, allmänna lokaler samt allmänna ytor, svarar föreningen gemensamt. En del av denna skötsel ombesörjs gemensamt av oss medlemmar vid de återkommande vår- och hösttstädardagarna.

Ansvarsförhållanden inom föreningen vid service och reparationer framgår av förteckning som återfinns i boendepärmen och all denna information finns också tillgänglig här på webbplatsen via inlogg för medlemmar.

Försäljning av enskild bostadsrätt i föreningen svarar varje bostadsrättsinnehavare själv för. Nya medlemmar måste dock godkännas av styrelsen för att köpet ska gå igenom.

I en bostadsrättsförening äger vi medlemmar gemensamt vår mark och våra bostadsfastigheter, gemensamhetslokal, återvinningsrum och garage. Den egna tomten och bostadens inre äger varje medlem och medlemmen ansvarar då själv för dess underhåll och skötsel.

Våra fastigheter är försäkrade i Dina försäkringar för skador som drabbar fastigheterna eller markanläggningar. Bostaden försäkras av varje medlem med en egen hemförsäkring för att skydda sig om skador uppkommer som drabbar själva fastigheten och om då fastighetsförsäkringen måste träda in.