Service och förvaltningsavtal

Vi är en fristående bostadsrättsförening. Vid starten 1984 var vi en Riksbyggeförening kallad MA 6. Vi anlitar idag flera olika, från varandra fristående, bolag för våra olika behov av service- och förvaltningsavtal.

Frubo AB handhar vår ekonomiska förvaltning.

FF fastighetsservice AB har service och reparationer i våra bostadsrätter samt den yttre skötseln av våra tre gårdar.

TKA Styr och regler i Linköping underhåller vår undercentral för vatten och värme.

Certego AB i Linköping står för lås- och nyckelservice.

Securitas Linköping handhar huvudnyckel om du råkar låsa dig ute. Dessutom anlitar vi tillfälligt olika entreprenörer då vi vill ha speciella arbeten utförda, t.ex. vid trädfällning, målning eller markarbeten.

Sappa står för distribution av fria TV-kanaler, önskas betalkanaler gå till www.sappa.se.

Bredband2 står för bredband/internet och även IP-telefoni om man önskar.

Vår- och höststädardagarna

Som komplement till serviceavtalen enligt ovan har vi själva valt att utföra en del av skötseln av våra tre gårdar under de gemensamma vår- och höststädardagarna. Det är också en bra möjlighet för alla medlemmar att träffa sina grannar och diskutera olika syn på och förslag för den yttre miljön på våra tre gårdar.