Styrelse

Brf Vetekärnans styrelse 2023-2024

Ordförande
Bengt Malmqvist, Björkliden 46, 070-329 77 91
Ledamot

Sekreterare och ekonomi
Maria Merell, Björkliden 36, 070-651 49 56
Ledamot

Ekonomi
Birgitta Olausson, Lötgatan 223, 070-819 87 95
Ledamot

IT, teknik, el, lekladan
Leif Ernetoft, Lötgatan 219, 073-530 19 79
Ledamot

Fastighet och utemiljö
Lars Karlsson, Lötgatan 227, 070-330 42 99
Ledamot

Parkering och utemiljö
Joseph Dusabemungu, Björkliden 16, 073-990 96 31
Suppleant

Webb, nyhetsbrev och informationsmaterial
Hanna Arfvelin, Lötgatan 205, 070-466 99 17
Suppleant

Valberedning:

Inez Olofsson, Lötgatan 177
Jonas Hedlin, Lötgatan 239
Fahimeh Khoshniyat, Lötgatan 209

Intern revisor

Fredrik Eklöf, Lötgatan 215, revisor
Bengt Pettersson, Lötgatan 229, revisorssuppleant

Faktureringar till bostadsrättsföreningen Vetekärnan ska ställas till:

Brf Vetekärnan, c/o Frubo AB, Apotekaregatan 7, 582 27 Linköping

Brf Vetekärnan Org.nummer:716402-7851