Styrelse

Brf Vetekärnans styrelse 2022-2023:

Brf Vetekärnan Org.nummer:716402-7851

Faktureringar till bostadsrättsföreningen Vetekärnan ska ställas till:

Brf Vetekärnan, c/o Frubo AB, Apotekaregatan 7, 582 27 Linköping

Intern revisor

Fredrik Eklöf, Lötgatan 215, revisor
Bengt Pettersson, Lötgatan 229, revisorssuppleant

Valberedning:

Inez Olofsson, Lötgatan 177
Jonas Hedlin, Lötgatan 239
Johan Brödje, Björkliden 20