Om föreningen

Brf Vätekärnan är en förening i Malmslätt, cirka sju kilometer från Linköping. Här finns 63 bostadsrätter fördelade över tre gårdar. Adresserna är Lötgatan och Björkliden.

I området

På gångavstånd finns två kommunala grundskolor, Malmslättsskolan Kärna, förskola-år6 och Malmslättskolan Tokarp, år 7-9. Mellan dessa skolor finns också Kärna centrum med liten restaurang, servicebutik, bibliotek och ett apotek. En större livsmedelsbutik finns också på gångavstånd.

Föreningens mark gränsar mot skogsmark med motionsspår och idrottsarenan Hellgrenshagen i Malmslätt.

Bostadsrätterna

Bostäderna består av 8 tvåor, 22 treor, 25 fyror och 8 femmor, alla med anslutande egenägd tomt. Till varje bostad hör också ett garage med laddmöjlighet för elbil. Ett antal hyrparkeringsplatser samt gästparkeringsplatser finns också i föreningen. Två elladdningsplatser för gäster med kortbetalning finns på varje gård.

Varje gård har en lekplats med fasta lekredskap och en gemensam bollplan med nätstaket finns i föreningen. En gemensamhetslokal, kallad Lekladan, ägs av föreningen, där kök, sporthall, festlokal och övernattningsrum finns att boka och hyra för bostadsrättsföreningens egna medlemmar.

Varje bostadsrätt har ansluten TV via koaxialkabel, 18 fria kanaler ingår i avtalet med bolaget SAPPA. I övrigt tecknar var och en eventuella tillägg till detta med företaget.

Fiber för bredband/internet 1000/1000 Mbit per bostadsrätt ingår i avtalet ifrån bolaget Bredband 2 (A3). 

Gemensamma angelägenheter i bostadsrättsföreningen

Föreningens byggår var 1984-85, byggherre var Riksbyggen och byggentreprenör var Bygg KB AB. En bostadsrättsförening utvecklas och förändras med tiden. En hel del av föreningens olika avtal, förutsättningar och yttre är förändrat idag jämfört med när föreningen bildades 1984.

Enskilda medlemmar och styrelsen har under åren genom olika initiativ utvecklat och förbättrat våra olika förutsättningar som bostadsrättsförening. Avsikten är hela tiden att skapa en attraktiv, säker och vänlig bomiljö för våra medlemmar till en attraktiv boendekostnad.

Styrelsen ska kunna vara informerad om medlemmars olika åsikter och önskemål för sitt boende. Styrelsen väljs av medlemmarna vid årsstämman och agerar utifrån medlemmarnas intressen med målet att alla ska kunna känna delaktighet och acceptans i besluten som görs vad gäller föreningens olika skötsel och verksamhet.