Brf Vetekärnans styrelse

Bostadsrättsföreningen Vetekärnans webbplats
Brf Vetekärnan Org.nummer: 716402-7851

Brf Vetekärnans styrelse 2019/20:

Bengt Malmqvist,  Björkliden 46,   ordförande, p-platser     013-297791
Rolf Bergqvist,             Lötagatan 165      ekonomi          013-298395
Lars Strandh ,              Lötgatan 169        sekreterare    013-80154
Leif Ernetoft,     Lötgatan 219       Fiber  o TV,    Lekladan       013-4807372
Jessica Hallberg,         Lötgatan 203        Björkbladet     073-6251329

Ledamöter som avgår maj 2020:
Kristin Lysén,             avgår styrelsen     pga flytt
Vicktoria Svernefors,          avgår styrelsen      pga flytt

Faktureringar till bostadsrättsföreningen Vetekärnan ska ställas till:

Brf Vetekärnan, c/o Frubo AB, Apotekaregatan 7, 582 27 Linköping

Intern revisor:

Michael Mogensen, Lötgatan 163

Valberedning:

Jan Landin, Lötgatan 163
Clémentine Dusabemungu, Björkliden 16
Stefan Holgersson, Lötgatan 201