Brf Vetekärnans styrelse

Bostadsrättsföreningen Vetekärnans webbplats
Brf Vetekärnan Org.nummer: 716402-7851

Brf Vetekärnans styrelse 2020/21:

Bengt Malmqvist,  Björkliden 46,   ordförande     0703-297791
Rolf Bergqvist,        Lötagatan 165,   ekonomi         013-298395
Lars Strandh ,         Lötgatan 169,     sekreterare    013-80154
Leif Ernetoft,     Lötgatan 219,   Fiber  o TV, Lekladan, 073-5301979
Jessica Hallberg,     Lötgatan 203,   Björkbladet       070-766 06 95
Hanna Arfvelin,          Lötgatan 205,    Lekladan      070-4669917
Jeanette Tillberg,         Björkliden 22,     p-platser     0733-611505

Faktureringar till bostadsrättsföreningen Vetekärnan ska ställas till:

Brf Vetekärnan, c/o Frubo AB, Apotekaregatan 7, 582 27 Linköping

Intern revisor:

Michael Mogensen, Lötgatan 163

Valberedning:

Jan Landin, Lötgatan 163
Clémentine Dusabemungu, Björkliden 16
Stefan Holgersson, Lötgatan 201