Brf Vetekärnans styrelse

Bostadsrättsföreningen Vetekärnans webbplats
Brf Vetekärnan Org.nummer: 716402-7851

Brf Vetekärnans styrelse 2021/22:

Bengt Malmqvist,  Björkliden 46,   ordförande     0703-297791
Rolf Bergqvist,       Lötagatan 165,  ekonomi        013-298395
Lars Strandh ,         Lötgatan 169,     sekreterare    013-80154
Leif Ernetoft,     Lötgatan 219,   Fiber  o TV, Lekladan, 073-5301979
Inez Olofsson,       Lötgatan 177,    Lek- och utemiljö,      073-564 76 14
Hanna Arfvelin,     Lötgatan 205,   Björkbladet och webb,   070-4669917
Joseph Dusabemungu, Björkliden 16, p-platser, 073-990 96 31

Faktureringar till bostadsrättsföreningen Vetekärnan ska ställas till:

Brf Vetekärnan, c/o Frubo AB, Apotekaregatan 7, 582 27 Linköping

Intern revisor:

Michael Mogensen, Lötgatan 163

Valberedning:

Jan Landin, Lötgatan 163
Clémentine Dusabemungu, Björkliden 16
Stefan Holgersson, Lötgatan 201