Höststädardag 14 oktober

Lördagen den 14 oktober samlas vi på respektive gård klockan 10 för lämpliga höstarbeten av föreningens gemensamma ytor. Därefter blir det gemensam lunchgrillning vid Lekladan klockan 12. 

Ta med egna redskap för det gemensamma arbetet på gården.♦

Följande arbeten behöver göras på våra tre gårdar K, M och N: 

  • Montera bort fartguppen. De förvaras i undercentralen eller i föreningens förråd.
  • Smörj alla entrédörrar och garageportars lås med olja som finns i förrådet.
  • Rengör sopkärlen utvändigt. Se över återvinningsrummen vad gäller ordning eller städning.
  • Sopa bort löv och grus i cykelförråden samt rensa bort ogräs.
  • Ta bort ogräs och mossa i sandlådor, runt garage, återvinningsrum, dagvattenbrunnar, flaggstång och gavel av garage.
  • Rensa hängrännor och utkastare och se över tak vad gäller takpannor, skräp och lövansamling.
  • Rengör ytterlampor på garage och återvinningsrum.

Med hopp om en god uppslutning i ovan beskrivna sysslor!

Med vänlig hälsning,
Styrelsen brf Vetekärnan