Sommarhälsning från brf Vetekärnans styrelse och valberedning

Ett tack riktas till alla medlemmar som var med på årsstämman den 30 maj. Det var precis hälften av föreningens medlemmar som representerades vid stämman. Det är på stämman föreningens verksamhet och framtida planer tas upp och det är där du har möjlighet att framföra åsikter direkt och att rösta i olika frågor. Om man inte har möjlighet att delta själv vid stämman så kan någon annan medlem få din fullmakt att rösta för dig vid stämman.

Inga motioner från medlemmar hade inkommit så besluten under stämman följde den utskickade dagordningen. Efter stämman kunde medlemmar ställa olika frågor som inte direkt rörde årsstämman och ta upp diskussioner om saker man värnar om.

Styrelsen önskar alla medlemmar en glad och trevlig sommar med egna och personliga upplevelser och kan konstatera att verksamheten för styrelsen också avtar något under sommarmånaderna men att den valda styrelsen sedan åter träffas för möte i slutet av augusti. Vi som styrelse finns dock tillgängliga via mejl, kontaktuppgifter hittar du på här.

Varma sommarhälsningar,

Styrelsen genom Bengt Malmqvist, ordförande

 

Information från valberedningen

Det visade sig glädjande nog att vi inte alls står inför ett så dramatiskt nästa år gällande omval av styrelsemedlemmar. Både Bengt Malmqvist, Leif Ernetoft och Hanna Arfvelin kunde tänka sig att fortsätta i styrelsen två år till, inte ett år som vi meddelade under besöken hos er tidigare i år. Vi fortsätter nu att arbeta för att förbättra tydligheten och informationen mellan styrelse och valberedning för att undvika liknande missförstånd.

Under föreningsstämman den 30/5 valdes följande medlemmar in i styrelsen:

  • Birgitta Olausson, invald på 2 år.
  • Bengt Malmqvist, omvald på 2 år.
  • Leif Ernetoft, omvald på 2 år.
  • Hanna Arfvelin, omvald på 2 år.
  • Josef Dusabemungu, omvald på 2 år.

Vi hälsar också vår nya medlem Fahimeh Khoshniyat välkommen i valberedningen (ersätter Johan Brödje).

Slutligen vill vi önska er alla en trevlig sommar!

Hälsningar,

Valberedningen: Jonas Hedlin, Inez Olofsson och Fahimeh Khoshniyat