Städdagen närmar sig!

På lördag 22 april är det dags för vårstädardag i föreningen. Vi ses på respektive gård klockan 10. Om intresse finns spelar vi en liten bouleturnering klockan 12 vid lekladan i samband med lunchgrillningen. Tanken är två personer i varje lag så prata gärna ihop er om lag i förväg. 

Åtgärder som behöver göras under städdagen:

  • Rensning och ogräsborttagning på allmänna ytor, som lekplatser och parkering. Det gäller också gräskullen bredvid lekladan.
  • Fartguppen på de tre gårdarna ska monteras, de förvaras i föreningens förråd.
  • Alla entrédörrars lås, liksom garageportarnas lås, behöver en smörjning av olja som finns i förrådet. 
  • Sopa rent i cykelförråden. 
  • Se över återvinningsrummen vad gäller ordning eller städning, rengör sopkärlen utvändigt.
  • Rensning av hängrännor och utkastare och översyn av tak vad gäller takpannor, skräp och lövansamling.

Övrigt, gård N:

  • Förrådet: Vi ska skaffa ett släp för att slänga trasigt och överblivet material
  • Område vid flaggstången: Sopa, rensa ogräs och ställ ut möblerna. Kom gärna med förslag hur ytan kan göras trevligare med till exempel plantering av växter.

Med hopp om en god uppslutning i ovan beskrivna sysslor.

Med vänlig hälsning,

Styrelsen genom Hanna Arfvelin