God Jul önskar styrelsen

Det händelserika året 2022 går mot sitt slut. Ett år med krig och konflikter i världen, som får energipriser att skena, transport- och kapitalkostnader att stiga,  inflationen att ta fart och därmed sätter många människor i en svår situation. Situationen får konsekvenser även för oss.

Föreningsarbetet har ändå fortsatt som tidigare. Under våren och sommaren kunde vi slutföra den stora ombyggnaden av vårt elnät för ett gemensamt elavtal, byte till moderna uppkopplade elskåp och installation av elbilsladdare i samtliga garage och…

Läs hela julhälsningen här (inlogg krävs)