Påminnelse om höststädardag

Lördagen den 15 oktober samlas vi på respektive gård klockan 10 för lämpliga höstarbeten. Därefter blir det gemensam lunchgrillning vid Lekladan klockan 13. Kom och umgås och gör nytta!

Följande arbeten behöver göras på våra tre gårdar K, M och N: 

  • Montera bort fartguppen. De förvaras i undercentralen eller i föreningens förråd.
  • Smörj alla entrédörrar och garageportars lås med olja som finns i förrådet.
  • Rengör sopkärlen utvändigt. Se över återvinningsrummen vad gäller ordning eller städning.
  • Sopa bort löv och grus i cykelförråden samt rensa bort ogräs. Om det finns cyklar som ej används eller utan ägare, märk ut dessa för senare transport för bortforsling.
  • Ta bort ogräs och mossa runt garage, återvinningsrum, dagvattenbrunnar, flaggstång och gavel av garage.
  • Rensa hängrännor och utkastare och se över tak vad gäller takpannor, skräp och lövansamling.
  • Rengör ytterlampor på garage och återvinningsrum.

Med hopp om en god uppslutning i ovan beskrivna sysslor!

Med vänlig hälsning,
Styrelsen brf Vetekärnan