Hälsning från valberedningen

Inez Olofsson, Johan Brödje och Jonas Hedlin i valberedningen har som mål att besöka samtliga boende i god tid före nästa års föreningsstämma då vi bland annat utser de personer som ska ingå i styrelsen.

Tänk gärna igenom före besöket om det finns några i föreningen som ni önskar förorda som blivande styrelsemedlemmar. Kanske är du själv intresserad av styrelsearbete nu eller framöver? 

Även om en styrelsepost känns för tidskrävande kan även mindre uppdrag gynna föreningen som helhet och avlasta styrelsen. Meddela gärna vad du/ni kan bidra med. 

Valberedningen hälsar att de ser fram mot att träffa er!

Kontaktuppgifter till valberedningen:

Inez Olofsson, Lötgatan 177, inez.olofsson@gmail.com

Johan Brödje, Björkliden 20, johanbrodje@gmail.com

Jonas Hedlin, Lötgatan 239, gamlej@live.se