Vårstädardag 23 april

Lördagen den 23 april är det dags för vårens städdag. Välkommen att hjälpa till att fräscha upp föreningens gemensamma ytor!

  • Kl 10.00 Samling på respektive gård – K, M och N.
  • Kl 11.30 Hjärt- och lungräddning, demonstration av hjärtstartaren vid Lekladan.
  • Kl 12.00 Lunchgrillning vid Lekladan.

Exempel på åtgärder som behöver göras under städdagen:

  • Fartguppen på de tre gårdarna ska monteras, de vinterförvaras i undercentralen.
  • Alla entrédörrars lås, liksom garageportarnas lås, behöver en smörjning av olja som finns i förrådet. 
  • Återvinningsrummen behöver ses över vad gäller ordning eller städning, kanske någon annan förändring för ordningen, tillgängligheten eller trivseln. 
  • Översyn, komplettering av växter, rensning och ogräsborttagning etc efter vad boende önskar i de gemensamma planteringarna på respektive gård. 
  • Rensning av hängrännor och utkastare och översyn av tak vad gäller takpannor, ev, skräp och lövansamling. Gäller både bostäder och garage.

Med hopp om en god uppslutning i ovan beskrivna sysslor.

Med vänlig hälsning,

Styrelsen genom Hanna Arfvelin

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *