Aktuellt: Höststädardag med korvgrillning 23 oktober 2021

Tack vare lättade restriktioner kan vi återigen arrangera en städdag i föreningen.  

Lördagen den 23 oktober samlas vi på respektive gård klockan 10 för lämpliga höstarbeten. Därefter gemensam lunchgrillning vid Lekladan klockan 12. 

Vi hjälps åt för att våra gårdar ska fortsatt se trivsamma ut. 

De arbeten som behöver göras på våra tre gårdar K, M och N är: 

  • Fartguppen behöver monteras bort, de förvaras i undercentralen eller i föreningens förråd. 
  • Alla entrédörrars lås, liksom garageportarnas lås, behöver en smörjning av olja som finns i förrådet. 
  • Återvinningsrummen behöver ses över vad gäller ordning eller städning, kanske någon annan förändring för ordningen, tillgängligheten eller trivseln (gäller gård K och M).
  • Översyn, komplettering av växter, rensning och ogräsborttagning etc efter vad boende önskar i de gemensamma planteringarna på respektive gård.
  • Rensning av hängrännor och utkastare och översyn av tak vad gäller takpannor, ev, skräp och lövansamling. Gäller både bostäder och garage.
  • Eventuell lagning av asfalt på skadade ställen. Kallasfalt kommer att finnas i förrådet. 

Med hopp om en god uppslutning i ovan beskrivna sysslor!

MVH/Styrelsen, brf Vetekärnan

Lämna ett svar

Your email address will not be published.