2021-09-24 archive

Aktuellt: Höststädardag med korvgrillning 23 oktober 2021

Tack vare lättade restriktioner kan vi återigen arrangera en städdag i föreningen.   Lördagen den 23 oktober samlas vi på respektive gård klockan 10 för lämpliga höstarbeten. Därefter gemensam lunchgrillning vid Lekladan klockan 12.  Vi hjälps åt för att våra gårdar ska fortsatt se trivsamma ut.  De arbeten som behöver göras på våra tre gårdar K, …

Continue reading