Brf Vetekärnan

Välkommen till webbplatsen för bostadsrättsföreningen Vetekärnan.

Brf Vetekärnan är en förening i Linköping och Malmslätt, med 63 bostadsrätter fördelade över tre gårdar kallade K, M och N. Adresserna är Björkliden och Lötgatan.

I området

På gångavstånd finns två kommunala grundskolor, Malmslättsskolan Kärna och Malmslättskolan Tokarp. Mellan dessa skolor finns också Kärna centrum med liten restaurang, servicebutik, bibliotek och ett apotek. En större livsmedelsbutik finns också på gångavstånd.
Föreningens mark gränsar mot skogsmark med motionsspår och idrottsarenan Hellgrenshagen i Malmslätt.

Bostadsrätterna

Bostäderna består av 8 tvåor, 22 treor, 25 fyror och 8 femmor, alla med anslutande egenägd tomt. Till varje bostad hör också ett garage. Ett antal hyrparkeringsplatser samt gästparkeringsplatser finns också i föreningen. Varje gård har en lekplats med fasta lekredskap och en gemensam bollplan med nätstaket finns i föreningen. En gemensamhetslokal, kallad Lekladan, ägs av föreningen, där kök, sporthall, festlokal och övernattningsrum finns att boka och hyra för bostadsrättsföreningens egna medlemmar.

Varje bostadsrätt har ansluten TV via koaxialkabel, 18 fria kanaler ingår i avtalet med bolaget SAPPA. I övrigt tecknar var och en eventuella tillägg till detta med företaget.

Fiber för bredband/internet 1000/1000 Mbit per bostadsrätt ingår i avtalet ifrån bolaget Bredband 2 (A3). 

Två av lägenheterna disponeras och ägs av Linköpings kommun för barnomsorgsverksamhet.

Gemensamma angelägenheter i bostadsrättsföreningen

Föreningens byggår var 1984-85, byggherre var Riksbyggen och byggentreprenör var Bygg KB AB. En bostadsrättsförening utvecklas och förändras med tiden. En hel del av föreningens olika avtal, förutsättningar och yttre är förändrat idag jämfört med när föreningen bildades 1984. Enskilda medlemmar och styrelsen har under åren genom olika initiativ utvecklat och förbättrat våra olika förutsättningar som bostadsrättsförening. Avsikten är hela tiden att skapa en attraktiv, säker och vänlig bomiljö för våra medlemmar till en attraktiv boendekostnad. Styrelsen ska kunna vara informerad om medlemmars olika åsikter och önskemål för sitt boende. Styrelsen väljs av medlemmarna vid årsstämman och agerar utifrån medlemmarnas intressen med målet att alla ska kunna känna delaktighet och acceptans i besluten som görs vad gäller föreningens olika skötsel och verksamhet.

Våra olika service och förvaltningsavtal

Vi är en fristående bostadsrättsförening. Vid starten 1984 var vi en  Riksbyggenförening kallad MA 6.
Vi anlitar idag flera olika, från varandra fristående, bolag för våra olika behov av service- och förvaltningsavtal.

Frubo AB handhar vår ekonomiska förvaltning.
FF fastighetsservice AB har service och reparationer i våra bostadsrätter samt den yttre skötseln av våra tre gårdar.
TKA Styr och regler i Linköping underhåller vår undercentral för vatten och värme.
Certego AB i Linköping står för lås- och nyckelservice.
Securitas Linköping handhar huvudnyckel om du råkar låsa dig ute.
Dessutom anlitar vi tillfälligt olika entreprenörer då vi vill ha speciella arbeten utförda, t.ex. vid trädfällning, målning eller markarbeten.
Sappa står för distribution av fria TV-kanaler, önskas betalkanaler gå till www.sappa.se.
Bredband 2 står för bredband/internet och även IP-telefoni om man önskar,
kontakta Bredband 2 för beställning av IP-telefoni.

Vår- och höststädardagarna

Som komplement till serviceavtalen enligt ovan har vi själva valt att utföra en del av skötseln av våra tre gårdar under de gemensamma vår- och höststädardagarna. Det är också en bra möjlighet för alla medlemmar att träffa sina grannar och diskutera olika syn på och förslag för den yttre miljön på våra tre gårdar.

Ansvar och ägarförhållanden

Föreningens bostadsrätter ägs enskilt av dess medlemmar som då har eget ansvar för bostadens inre underhåll och tillhörande trädgårdsskötsel. För fastigheternas yttre underhåll, allmänna lokaler samt allmänna ytor, svarar föreningen gemensamt. En del av denna skötsel ombesörjs gemensamt av oss medlemmar vid de återkommande vår- och hösttstädardagarna.

Ansvarsförhållanden inom föreningen vid service och reparationer framgår av förteckning som återfinns i boendepärmen och som också finns tillgänglig här på webbplatsen.

Försäljning av enskild bostadsrätt i föreningen svarar varje bostadsrättsinnehavare själv för. Nya medlemmar måste dock godkännas av styrelsen för att köpet ska gå igenom.

I en bostadsrättsförening äger vi medlemmar gemensamt vår mark och våra huskroppar, gemensamhetslokal, återvinningsrum och garage. Den egna tomten och bostadens inre äger varje medlem och ansvarar då själv för dess skötsel.

Våra fastigheter är försäkrade i Dina försäkringar.
Bostaden försäkras av varje medlem med en egen hemförsäkring, gärna med tillägget självriskeliminering vid större skador i bostadsrätten som påverkar huskroppen och då föreningens fastighetsförsäkring.

Välkommen i brf Vetekärnan som medlem.